Pakiet informacyjny


Cisco Networking Academy to Program edukacyjny dla szkół, uczelni, centrów szkoleniowych i organizacji pozarządowych. Program ma na celu wspieranie edukacji w zakresie IT, dostarczanie młodym ludziom cennych umiejętności, a tym samym wspieranie rozwoju cyfrowego.

Program zbudowany jest tak, aby zapewnić kształcenie na poziomie ogólnym i podstawowym, pozwalając jednocześnie na specjalizację i realizację zaawansowanych treści w wybranej dziedzinie IT. Aby rozpocząć, wystarczy jedynie umiejętność obsługi przeglądarki internetowej. Materiał przekazywany jest za pomocą różnych technik nauczania, obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są prowadzone są zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów co umożliwia uczniom wdrożenie zdobytej wiedzy w praktykę. Oferowany jest również cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych, takich jak symulator Packer Tracer, do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Program NetAcad jest na bieżąco aktualizowany i uwzględnia najnowsze zmiany technologiczne oraz wymagania rynku pracy, a zatem absolwenci kursów zdobywają umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Słuchacze są przygotowywani do zdobycia cenionych certyfikacji IT, które umożliwiają podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i oferują lepsze perspektywy zawodowe.

 

Program oferuje:

 • Możliwość korzystania z bezpłatnych, stale aktualizowanych, nowoczesnych materiałów edukacyjnych do integracji z programem kształcenia

 • Zasoby online : treści dydaktyczne, e-learning, narzedzia, symulacje

 • Budowanie kompetencji cyfrowych i miękkich poszukiwanych przez pracodawców

 • Przygotowanie do rozpoznawanych na całym świecie certyfikatów zawodowych i kwalifikacji kluczowych na rynku pracy

 • Bliski kontakt z firmą, jej specjalistami i ekspertami

 • Współpraca Cisco z kadrą dydaktyczną, szkolenia dal nauczycieli, warsztaty, rozwój zawodowy, konferencje

 • Przygotowanie studentów/absolwentów do rynku pracy, procesów rekrutacyjnych, praktyki, itd

 • Portal kariery dla absolwentów

 • Precyzyjnie opracowane, nowowczesne i atrakcyjne kursy, narzędzia i treści online

 • Indywidualny tryb nauki, Dostęp do kursów do samodzielnej nauki/rejestracji, z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie/trybie

 • Monitorowanie postępów,  prosty proces oceny, quizy, testy , egzaminy i ocenianie wbudowane w kursy, ułatwiające proces dydaktyczny

 • Praktyczne doświadczenie uzyskane podczas pracy indywidualnej i w grupach w trakcie zajęć praktycznych i laboratoriów

program oferuje

 

Cisco Networking Academy na świecie:

W 1997 roku firma Cisco – światowy lider rozwiązań sieciowych - uruchomiła program akademii sieciowych – Cisco Networking Academy. Program działa w 180 krajach i  jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, trwałych i spójnych przedsięwzięć na światowym rynku edukacyjnym. Cisco Networking Academy ma charakter non-profit i jest najważniejszym programem realizowanym w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Cisco, którego celem jest jak najszersze udostępnienie edukacji informatycznej jak największej grupie ludzi na całym świecie.

world map

 

 

 

 

 

 

 

Cisco Networking Academy w Polsce:

W Polsce program działa od roku 2000 i dotychczas skorzystało z niego ponad 200 000 słuchaczy – głównie uczniów i studentów. Z programem współpracuje ponad 400 instytucji edukacyjnych w całym kraju. Najczęściej akademie Cisco działają przy uczelniach i szkołach średnich. W ramach tej współpracy, w ubiegłym tylko roku szkolnym i akademickim 2018/19 z różnych materiałów edukacyjnych programu Cisco Netwoking Academy skorzystało pod opieką ponad 700 przeszkolonych instruktorów ponad 40 tysięcy uczniów i studentów.

Od kilku lat w ramach programu prowadzone są bezpłatne szkolenia instruktorskie, głównie w zakresie najpopularniejszych kursów: IT Essentials  oraz CCNA. Szkolenia instruktorskie są adresowane do nauczycieli przedmiotów innformatycznych ze szkół ponadgimnazjalnych. 

poland numbers

 

Kursy:

 

Materiały marketingowe

Do pobrania